Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Меморандум про співробітництво між Державною податковою службою України та Асоціацією „Незалежна асоціація банків України”

17.05.2012

МЕМОРАНДУМ

 про партнерство та співпрацю

Керуючись національними інтересами, прагненням утвердження законності, створення в Україні сприятливих умов для розвитку фінансової та банківської системи,

усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення прозорості, довіри, партнерських відносин, з метою поліпшення співпраці між органами Державної податкової служби України та банківськими установами,

Державна податкова служба України (далі – ДПС України), з однієї Сторони, та Асоціація «Незалежна асоціація банків України» (далі – Асоціація), з іншої Сторони (далі – Сторони), уклали цей Меморандум про партнерство та співпрацю (далі – Меморандум) про таке:

І. Предмет Меморандуму

Підписанням Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності та рівноправності у взаємовідносинах і мають наміри спрямувати зусилля на ефективне співробітництво з усіх напрямів діяльності, які становлять взаємний інтерес, у тому числі щодо захисту законних прав банківських установ у процесі виконання ними податкових зобов’язань, напрацювання пропозицій з метою подальшого реформування податкової системи України, розроблення методів запобігання вчиненню правопорушень у сфері податкових відносин. 

ІІ. Основні завдання співпраці та шляхи взаємодії Сторін

Усвідомлюючи необхідність поліпшення співробітництва як дієвого інструменту реалізації податкових відносин між органами ДПС України та установами банківського сектору економіки, Сторони визначили основні завдання співпраці та шляхи взаємодії у процесі їх реалізації:

1.  Ефективна взаємодія Сторін у процесі сплати податків банківськими установами.

ДПС України у співпраці з банківськими установами діє на засадах відкритого та чесного діалогу, надає всебічну підтримку банківським установам з метою полегшення виконання ними податкових зобов’язань, розробки дієвих механізмів спрощення процедури сплати податків, оформлення і подання податкової звітності.

Банківські установи у співробітництві з ДПС України прикладають максимум зусиль для підвищення ефективності співпраці, налагодження партнерських стосунків з ДПС України шляхом сумлінного виконання власних податкових зобов’язань та функцій податкового агента стосовно зобов’язань своїх клієнтів у точній відповідності з чинним законодавством України.

конкретизувати співпрацю з боку банківських установ

2. Всебічна співпраця у напрямі удосконалення податкового законодавства.

У процесі реалізації зазначеного завдання співпраця Сторін буде здійснюватися шляхом:

представництва Асоціації у ДПС України шляхом делегування представників до дорадчих органів ДПС України; 

участі представників Асоціації у роботі постійно діючої комісії у складі Громадської ради при ДПС України з питань реформування податкового законодавства, методології оподаткування та адміністрування податків, а також у засіданнях „круглого столу” щодо обговорення законодавчих ініціатив реформування податкової системи та внесення змін до податкового законодавства з метою спрощення;

3. Створення єдиного інформаційного поля для ефективного обміну аналітично-довідковими даними. 

 Сторони зобов’язуються обмінюватися  інформацією, яка становить взаємний інтерес, щодо аналітичних даних про факти порушення податкового законодавства та тенденцій розвитку таких процесів, напрацьованими пропозиціями з метою запобігання вчиненню правопорушень у сфері податкових відносин.

Асоціація забезпечує комунікативний зв’язок при вирішенні проблемних питань за претензіями банківських установ до органів ДПС України шляхом направлення відповідних звернень, розгляд яких здійснюється ДПС України  відповідно до  чинного законодавства України.

4. Виявлення актуальних проблем функціонування банківських установ України у процесі виконання податкового законодавства, організація та проведення спільних заходів, спрямованих на обговорення таких проблемних питань та опрацювання пропозицій щодо їх вирішення.

ДПС України узгоджує з Асоціацією графіки та тематику проведення   спільних заходів з актуальних питань оподаткування, розглядає можливість участі представників Асоціації в таких заходах.

Сторони проводять різноманітні узгоджені заходи, спрямовані на обговорення проблемних питань, які виникають у банківських установ в процесі виконання вимог податкового законодавства.

Для налагодження ефективного діалогу, впровадження партнерських відносин між ДПС України та установами банківського сектору економіки, представники органів ДПС України запрошуються до участі у роботі Комітетів Асоціації з питань пов’язаних з оподаткуванням.

 На звернення ДПС України Асоціація здійснює консультування з питань діяльності банків та банківської діяльності.

ІІІ. Прикінцеві положення

 Меморандум є відкритою угодою між ДПС України та Асоціацією.

Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій формі.

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, всіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

Меморандум укладений у двох примірниках, по одному для кожної  з Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Меморандум набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін і діє, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.

Підписано 17 травня 2012 року.

Голова Державної податкової

служби України                                                  

________________ О.В. Клименко                

                                                      

Голова Ради Асоціації

  „Незалежна асоціація

  банків України”

 ________________ Б.В. Тимонькін