Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Меморандум про співпрацю між ДПА України та Національною спілкою журналістів України

04.06.2008

З метою гарантування суб’єктам інформаційних відносин щодо реалізації права на інформацію, широкого та кваліфікованого інформування населення з найважливіших питань діяльності державної податкової служби та податкового законодавства через засоби масової інформації, запровадження дієвого громадського контролю за діяльністю державної податкової служби та відповідно до вимог Указу Президента України від 15 вересня 2005 року №1276/2005 „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1035-р „Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства” Державна податкова адміністрація України (далі – ДПА), керуючись Положенням про Державну податкову адміністрацію України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2007 року № 778 „Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України”, з однієї Сторони, та Національна спілка журналістів України (далі – НСЖУ), керуючись Статутом Національної спілки журналістів України, затвердженим VII позачерговим з’їздом Спілки журналістів України від 15 січня 1992 року зі змінами та доповненнями, з іншої Сторони (далі Сторони), уклали цей Меморандум про співробітництво для досягнення зазначених цілей на засадах об’єднання можливостей Сторін.

1. Предметом цього Меморандуму є співробітництво у галузі розробки та впровадження в дію мас-медійних проектів, які включають у себе:

організацію прес-клубів, прес-конференцій, семінарів, конференцій, засідань „круглого” столу з актуальних питань діяльності державної податкової служби за участі громадськості та засобів масової інформації;

розміщення інформації про діяльність державної податкової служби у друкованих та електронних засобах масової інформації, розповсюдження прес-релізів та статей у пресі.

2. У процесі досягнення спільних цілей Сторони будуватимуть стосунки на засадах рівності, партнерства та захисту інтересів кожного з них, створення режиму максимального сприяння.

3. Сторони зобов’язуються обмінюватися наявною в їхньому розпорядженні інформацією, враховуючи взаємні інтереси, проводити спільні консультації і переговори.

4. У рамках співробітництва Сторони беруть на себе такі зобов’язання:

ДПА:

4.1. надає НСЖУ необхідний та обумовлений Сторонами обсяг інформації у письмовій формі та електронному вигляді у порядку та терміни, визначені чинним законодавством щодо надання інформації, що сприятиме її оперативному використанню;

4.2. визначає координаторами виконання цього Меморандуму від ДПА відділ прес-служби ДПА України Департаменту забезпечення діяльності Голови ДПА України та Департамент масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян. Зазначені підрозділи братимуть участь у реалізації домовленостей за Меморандумом для постійної взаємодії з НСЖУ;

4.3. надає НСЖУ повний перелік суб’єктів господарювання – засобів масової інформації, включених до плану-графіка перевірок не пізніше 3-х днів від дати його затвердження;

4.4. забезпечує здійснення заходів щодо обрання кандидатури Голови НСЖУ до складу Громадської колегії при ДПА України у встановленому порядку.

НСЖУ:

4.5. визначає одного або кількох координаторів від НСЖУ (залежно від кількості та масштабу спільних акцій, проектів) для постійної взаємодії з ДПА;

4.6. визначає порядок взаємодії, права та обов’язки координаторів від НСЖУ та доводить цю інформацію до відома координаторів від ДПА;

4.7. узгоджує з координаторами від ДПА плани проведення спільних заходів.

5. Сторони мають право:

ДПА:

5.1. пропонувати плани і графіки інформаційного та тематичного забезпечення мас-медійних проектів;

5.2. визначати спеціалістів, участь яких у проведенні спільних заходів є пріоритетною, вносити корективи і зміни до цих планів.

НСЖУ:

5.3. самостійно формувати плани з виробництва інформаційного та аналітичного продукту, його концепцію, технологію виробництва тощо;

5.4. брати участь у перевірках ЗМІ (за їх згодою) відповідно до норм, визначених наказом ДПА України від 19.12.01 № 509 „Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації”;

5.5. організовувати семінари, конференції для проведення роз’яснювальної роботи про діяльність податкових органів та зміни у податковому законодавстві.

6. Меморандум є передумовою і підставою для укладення (якщо Сторони визнають за необхідне) подальших договорів про спільну діяльність.

7. Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє протягом 5 років.

8. Сторони зобов’язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, всіляко сприяти розвиткові інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

9. Меморандум складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

 

Від Державної

податкової адміністрації України                          

Голова                                                                          С. В. Буряк

 

Від Національної

спілки журналістів України

Голова                                                                       І. Ф. Лубченко