Територіальні органи ДФС
у Хмельницькій області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Ви здійснюєте завантаження (перегляд) наборів даних у формі відкритих даних з розділів:

Щодо надання роз’яснення стосовно порядку складання податкових накладних у разі використання товарів (послуг), що не стосуються господарської діяльності, використано при проведенні списання, та здійснення постачання товарів (послуг) неплатнику ПДВ

03.06.2016

Порядок заповнення та форма податкової накладної затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 N 1307 (далі - Порядок №1307).
Пунктом 11 Порядку №1307 передбачено, що у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання/починають використовуватися, зокрема,
-    в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;
-    в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку. Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.
У разі складання зведеної податкової накладної в графі "Зведена податкова накладна" робиться помітка "X".
У таких зведених податкових накладних у графі "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування, у рядку "Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)" проставляється умовний ІПН "600000000000", а у верхній лівій частині зазначається відповідний тип причини відповідно до пункту 8 цього Порядку (04 - Складена на постачання у межах балансу для невиробничого використання; 08 - Складена на постачання для операцій, які не, є об'єктом оподаткування податком на додану вартість; 09 - Складена на постачання для операцій, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість; 13 - Складена у зв'язку з використанням виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності).
Згідно з пунктом 12 Порядку №1307 у разі складання податкової накладної за операціями з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання; використання товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України, в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування; використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України), не в господарській діяльності; визначення при анулюванні реєстрації платника податку податкових зобов'язань за товарами/послугами, необоротними активами, за якими не були нараховані податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності; ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника податку; переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих; здійснення операцій з постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником податку, у рядку „Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)” проставляється умовний ІПН „400000000000”, а в рядку "Отримувач (покупець)" платник податку зазначає власне найменування (П. І. Б.).
Таким чином, умовний ІПН „600000000000”, передбачений пунктом 11 Порядку №1307, зазначається при складанні зведеної податкової накладної за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними у звітному (податковому) періоді для використання в неоподатковуваних операціях, у тому числі що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку.
Умовний ІПН „400000000000”, передбачений пунктом 12 Порядку N 1307, зазначається у разі складання податкової накладної за товарами (послугами), які були придбані у попередніх звітних (податкових) періодах для використання в оподатковуваних операціях, та які у звітному (податковому) періоді починають використовуватися в неоподатковуваних операціях, зокрема в операціях з постачання товарів/послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання.
Алгорифм складання табличної частини податкової накладної визначений у п.16 Порядку.
До розділу Б податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
-    в графі 2 у разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п.11 Порядку, платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов'язання відповідно до п.198.5 ст.198 та п. 199.1 ст.199 Податкового кодексу України;
-    в графі 3 - зазначають код товару згідно з УКТ ЗЕД.
-    в графі 4,5- зазначаються одиниця виміру товарів/послуг. Зокрема умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.
У разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, у графі 4 вказується "грн". У разі якщо товар/послуга, що постачається, має одиницю обліку, яка відсутня у КСПОВО, у графі 4 зазначається умовне позначення одиниці вимірювання таких товару/послуги, яке використовується для обліку та відображається у первинних документах;
-    в графі 6 - зазначають кількість (об'єм, обсяг) постачання товарів/послуг;
-    в графі 7 - зазначають ціну постачання одиниці товару/послуги без урахування податку на додану вартість.
-    в графі 8 - зазначають код ставки податку на додану вартість, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються.
-    в графі 9 - зазначають код пільги.( при її наявності)
-    в графі 10 - зазначають обсяг постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ. У зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 цього Порядку, вказується вартість (частина вартості) товару/послуги, необоротного активу, на яку нараховується податок відповідно до п.198.5 ст.198 та п. 199.1 ст.199 Кодексу, згідно з основною ставкою податку та ставкою податку 7 відсотків, які застосовуються при нарахуванні податкових зобов'язань.
Водночас, у цьому ж пункті зазначено, що у податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у п.11 Порядку №1307, графи 3, 5 - 9 не заповнюються.
2. Щодо складання зведеної податкової накладної у випадках, на які поширюються вимоги для складення податкової накладної за щоденними підсумками операцій, повідомляємо наступне..
Відповідно до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-УІ, із змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податкова накладна складається у день виникнення податкових зобов'язань продавця.
Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер, зокрема, покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
Для цілей п. 201.4 ст. 201 ПКУ ритмічним характером постачання вважається постачання товарів/послуг одному покупцю два та більше разів на місяць.
Податкова накладна може бути складена за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі, зокрема, здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника).
Враховуючи викладене, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг за готівку особам, що не зареєстровані платниками ПДВ, розрахунки за які проводяться через касу/реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника), такий постачальник може складати податкові накладні за щоденними підсумками операцій (якщо попередньо не були складені податкові накладні на ці операції).
При цьому при постійних зв'язках з особами, що не зареєстровані платниками ПДВ, а саме у випадках, коли операції з постачання товарів/послуг здійснюються за готівку, таким особам два і більше разів на місяць на підставі відповідного договору, в якому і визначені періодичність поставки таких товарів/послуг та порядок оплати їх вартості, може бути складена зведена податкова накладна (якщо попередньо не були складені податкові накладні на такі операції).


До списку